Fiskeribladet Fiskaren Foto: Fiskeribladet Fiskaren

Vi vil jobbe for gode rammevilkår for våre medlemmer og sikre faste rammebetingelser

Foreningen jobber for å oppnå politiske beslutninger som sikrer en god forvaltning og fordeling av fiskeressursene

Foreningen jobber for å bevare aktivitet og sysselsetting langs hele kysten og ønsker et mangfoldig og fiskerinært eierskap av fiskeflåten, hvor deltageradganger og konsesjoner ikke blir samlet på unødvendig få aktører.

Foreningen mener at liberalisering og sentralisering av rettigheter på få selskap kan føre til en svekkelse av fiskebåtredernes posisjon i samfunnet. Vi vil jobbe for gode rammevilkår for våre medlemmer og sikre faste rammebetingelser, stabilitet og forutsigbarhet. Foreningen vil jobbe for innflytelse i internasjonale og nasjonale forhandlinger og kvotefordelinger. Pelagisk Forening er opptatt av arealbruk på havet, enten det dreier seg om oljeboring i nord, seismikk eller oljevern.