Fiskeribladet Fiskaren Foto: Fiskeribladet Fiskaren

Vi vil jobbe for gode rammevilkår for våre medlemmer og sikre faste rammebetingelser

Foreningen jobber for å oppnå politiske beslutninger som sikrer en god forvaltning og fordeling av fiskeressursene

Vi ønsker å bevare aktivitet og sysselsetting langs hele kysten og ønsker et mangfoldig og fiskerinært eierskap av fiskeflåten, hvor deltageradganger og konsesjoner ikke blir samlet på unødvendig få aktører.