Publisert: 28. sep. 2018

Dramatisk makrell-kutt

Mengden av makrell har økt eksplosivt de siste årene. Likevel får fiskerne igjen kutt i kvoten.

Pelagisk Forening var til stede da Havforskningsinstituttet la fram kvoterådene for 2019. Rådene fra HI er både overraskende og dramatiske for næringen.

-Havforskerne rapporterte fra årets internasjonale makrell-økosystemtokt at makrellindeksen var vesentlig redusert. Sånn sett bør vi ikke være overrasket over kvotenedgangen. Men begrunnelsen overrasker oss. Forskerne har et forklaringsproblem, for dette kan de ikke tro på selv engang, sier Mariann Frantsen, daglig leder i Pelagisk Forening.

Må tas på største alvor

Pelagisk Forening er kritisk til metoderevisjonen både på merketoktet og tråltoktet. Usikkerheten øker hver gang metodene revideres og med den konsekvens at bestanden skrives ned jevnt og trutt.

-Dette er føre-var ute av kontroll. Det må tas på største alvor den urovekkende storeavstanden mellom forskernes og fiskernes virkelighetsoppfatning. Bestandsrådene er både i utakt, og i etterkant, av hva fiskerne både rapporterer om og erfarer på havet. Både nordsjøsilda og NVG-silda er eksempler på dette, sier Frantsen.

Pelagisk Forening vil bruke stemmen sin gjennom FUR (Faglig Utvalg for Ressursforskning) for å få makrellforskningen høyere opp på agendaen.

-Vi kan ikke slå oss til ro med dette. Bestandsberegningen må ha ny gjennomgang og kvalitetssikres. At det også fra forskerhold er anmodet om at det settes i gang med et arbeid med en ekstraordinær metoderevisjon for makrell er og svært positivt, avslutter Frantsen.