• artikkelbilde 1

  Havforvaltningsplanen

  Pelagisk Forening har gitt innspill til Stortinget.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Høyringssvar. Oppheving av fredningsperiode for havbrisling

  Noreg byttar til seg høve til å fiska havbrisling i EU. EU har ikkje fredningsperiode for havbrisling, men noreg forbyr norske fiskarar å fiska havbrisling frå 1. april til 31. juni. Dette er foreslått oppheva. PF støttar forslaget.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Høyringssvar. Endring av ERS-forskrifta

  DIrektoratet forenklar, og ryddar opp i fangstdagbokforskrifta. Pelagisk Forening støttar forenkling av fiskeriregelverk.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Tobis. NFD er oppmoda om å endra haustingsforskrifta

  Dei siste åra har hysebestanden, i Nordsjøen, auka vesentleg. Innblanding av småfallen hysa har ført til utfordringar i tobisfiskeriet. M.a. at tobisfelt blir stengt pga for høg innblanding av hysa. Oppmalingsforbodet, av hysa, fører òg til utfordringar. Pelagisk Forening har difor bede NFD om å vurdera å endra reglar i haustingsforskrifta.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Enighet om kvotemelding landet

  Regjeringspartiene har landet en avtale med de borgerlige partiene om kvotemeldingen.​ - Ingen store overreaskelser og omtrent som forventet, sier daglid leder Mariann Frantsen.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Vil du delta i intervju?

  Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024

  Les mer...

Se flere saker her...