• artikkelbilde 1

  Lukking av snøkrabbe

  Pelagisk Forening har gitt innspill til departementet.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Høyringsvar. Groe på skip

  For å motverka spreiing av uønska framande artar vil Sjøfartsdirektoratet innføra krav om "Groedagbok", krav til vasking av skrog, internkontroll, rapportering, rapportering om avvik frå seglingsmønster m. m. Det synest ikkje som om direktoratet har lagt vekt på fiskefartøy sine driftstilhøve. Det synest som om forslaget har sitt opphav i IMO, og at det meste er avgjort før saka blir sendt på høyring.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Rulleringsliste i fisket etter lodde

  Pelagisk Forening vil ha rulleringsliste i kystgruppens fiske etter lodde.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  PF er uroa for nordsjøsildbestanden, og ber om tiltak

  I fleire år har PF vore uroa for om kvotane var større enn kva nordsjøsildbestanden gjev grunnlag for. Fiskeriet går tregt, og det er meldt inn mange fangstar med sild like over minstemålet. PF meiner at det er betre å heller fiska større, og færre, individ. PF har difor bede direktoratet om å vurdera tiltak. Dette både på kort og lang sikt.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Alex Rosén ble kåret til «Årets sildeelsker»

  Alex Rosén (56) ble hedret med tittelen «Årets sildeelsker» under tidenes første Sildegilde på ærverdige Gamle Raadhus i Oslo onsdag.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  To tobismøte - Ytterlegare stenging av felt

  I år blei det mellombelse kvoterådet lågt (19 000 tonn). På maitoktet fann Hi svært lite tobis. Det blir difor ikkje noko nytt, og høgare, kvoteråd no i mai. Hi ønsker å stenga fleire område for tobisfiskeri.

  Les mer...

Se flere saker her...