Publisert: 17. nov. 2016

Høringssvar- endringer i markedsavgiften

Pelagisk Forening har sendt er til høringssvar vedrørende endringer i markedsavgiften, da i hovedsak for laks, ørret og de viktigste pelagiske artene.

I februar 2015 sendte Nærings og fiskeridepartementet på høring forslag om å redusere avgiften for laks, ørret og pelagisk fisk til 0,4 eller 0,5 pst. Etter høringsrunden ble markedsavgiften redusert til 0,6 pst og endringen fikk virkning fra 1.1.16.

Ordningen er altså nylig innført og med ny høringsrunde viser det at det er behov for å vurdere justeringer ofte. Samtidig er det viktig at Sjømatrådet får arbeidsro og forutsigbarhet i forhold til budsjetter og kampanjer. Tette høringsrunder viser at og behov for en klargjørelse av hvordan en skal håndtere store endringer i inntekter. Dette viser og at departementet følger markedsavgiftene nøye, noe som er positivt.

Pelagisk Forening mener at markedsavgiftene bør beholdes på dagens nivå. Selv om det har vært en økning i eksportinntektene i 2016, så mener vi det er desto viktigere å satse på markedsarbeidet, og særlig nye markeder. Det er i gode økonomiske tider en har mulighet til å legge et godt grunnlag for eventuell dårlige tider. Samtidig må markedsavgiften ligge på et hensiktsmessig og fornuftig nivå.

Økning i inntektsgrunnlaget inneværende år bør brukes som en buffer til dårligere tider. Det vil gagne næringen å ha et godt fundament i tilfelle eksportinntekten synker og vil gi arbeidsro både til næring og Sjømatrådet. Sjømatrådet har og anledning til å jobbe med og styrke langsiktige mål og markedsarbeid. God økonomi gir et langt større handlingsrom og setter Sjømatrådet i en unik posisjon.

Alternativt mener Pelagisk Forening at det bør være en viss fleksibilitet i markedsavgiften hvis den skal endres. Innenfor et øvre og nedre tak bør avgiften kunne reguleres uten at det er nødvendig med nye høringsrunder.Eksempelvis når inntektene hos Sjømatrådet for laks, ørret og pelagisk fisk er langt større enn det som er lagt til grunn i budsjettene går avgiften ned og i motsatt tilfelle justeres avgiften opp.


Les høringen her.