Årsmøte i Pelagisk Forening 2023

Tidspunkt:

12. april kl. 10.00

13. april kl. 09.00

Sted:

Hotel Norge, Bergen

Dagsorden onsdag 12. april

10.00 - 10.15

Åpning av årsmøte og årsmøtetale
Kristian Sandtorv, styreleder Pelagisk Forening

10.15 - 10.30

Konstituering av årsmøte

10.30 - 11.15

Regjeringens fiskeripolitikk

Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister

230412 Styrets forslag til vedtak - Sak 3 Regjeringas fiskeripolitikk.pdf

11.15 – 11.30

Pause

11.30 - 13.00

Sjøpattedyr – ressurs eller problem:

Sjøpattedyrene spiser 3 – 6 ganger mer biomasse enn fiskerne fisker, hva er konsekvensene?

Mette Skern-Mauritzen, forskningssjef, Havforskningsinstituttet

Økonomisk tap ved å ikke utnytte hele hvalkvoten

Ola Honningdal Grytten, professor, Norges Handelshøyskole

230412 Styrets forslag til vedtak - Sak 4 Sjøpattedyr ressurs eller problem.pdf

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.00

Hvem bruker havet?
Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet

230412 Styrets forslag til vedtak - Sak 5 Hvem bruker havet.pdf

15.00 – 15.15

Pause

15.15 - 16.00

Jomfrusild på Mars?

Alex Rosén

230412 Styrets forslag til vedtak - Sak 6 Jomfrusild på Mars.pdf

19.00

Festmiddag på Hotel Norge

Toastmaster: Ole Hamre
Underholdning: Alex Rosén

Dagsorden torsdag 13. april

09.00 - 11.00

Fiskeriforvaltning og fiskeriavtaler:

Samarbeid i krigens skygge: Hvor robust er det norsk-russiske fiskerisamarbeidet?

Anne-Kristin Jørgensen, seniorforsker, Fridtjof Nansen Institutt

Sild i Nordsjøen – Bestander, størrelse, soneadgang og fiskemønster

Cecilie Kvamme, forsker, Havforskningsinstituttet

230412 Styrets forslag til vedtak - Sak 7 Fiskeriforvaltning og fiskeriavtalar.pdf

11.00 - 12.00

Årsmøtesaker:

  • Regnskap, revisors beretning og kontrollnemndas beretning
  • Årsmelding
  • Valg av styre
  • Valg av deltakere til kontroll- og fullmaktsnemnd
Årsrapport 2022 Pelagisk Forening.pdf

12.00 - 12.30

Lunsj


Protokoll

På grunn av begrenset kapasitet på scanneren er protokollen delt i to deler:

Protokoll signert årsmøte Pelagisk Forening 2023 Sak 1 til og med 4 - Del 1 av 2.pdf

Protokoll signert årsmøte Pelagisk Forening 2023 Sak 5 til og med 8 - Del 2 av 2.pdf