Dagsorden og saksliste.


Sak 3. Debatt: Hva skjer når eierskapet blir eksportert vekk fra kysten?

Professor Ola Grytten, NHH, innleder og leder debatten mellom fiskeripolitiske talspersoner fra SP/Geir Adelsten Iversen, SV/Torgeir Knag Fylkesnes, FrP /Veronica Pedersen Åsheim, H/ Tom Georg Indrevik

Innlegg.

Vedtak.

Sak 4. Regjeringens fiskeripolitikk

Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim

Innlegg.

Vedtak.

Sak 5. Presentasjon av CRISP og prosjektet «Målinger av stimer med sonar og sammenligning med fangst av makrell, sild og lodde»

Leder for CRISP og forsker Aud Vold, HI
Forsker Egil Ona, HI

Innlegg.

Vedtak.

Sak 6. Kommer byråkratiet i veien for sikkerheten?

Avdelingsdirektør Lars Alvestad, Sjøfartsdirektoratet

Innlegg.

Vedtak.


Styre og årsrapport

Nytt styre.

Årsrapport.