Publisert: 25. feb. 2021

Forhandlingene mellom Norge, EU og UK

Norge har nå informert de andre partene om at vi ikke ønsker å undertegne den trilaterale avtaalen før vi vet mer om hva som kan forventes av soneadgang og kvotebytte. 

Ola Christian Olsen og Lena Brungot fra Pelagisk Forening  har understreket dette standpunktet hele veien. Også resten av næringen, landsiden inkludert, støtter dette.

Norge har understreket overfor de andre partene at samtalene om de bilaterale avtalene om soneadgang og kvotebytte derfor bør fortsette så raskt som mulig, noe det er enighet om. Det er derfor planlagt flere møter mellom Norge og EU og Norge og UK i dag og i morgen.

PF deltar i de videre delegasjonsmøtene de kommende dagene.

Les pressemelding her.