Publisert: 20. okt. 2020

Er det ei øvre aldersgrensa, på 75 år, for å eiga fiskebåt?

Sekretariatet har fått eit par spørsmål om det er ei øvre aldersgrensa for å eiga fiskebåt.

Konklusjonen er at det er ikkje ei øvre aldersgrensa for å eiga fiskebåt, og oppfylla eigarkravet på meir enn 50 %.

I kyst er det i praksis krav om at minst 50 % av fiskebåten er eigd av personar under 75 år.

I ringnot og pelagisk trål er det ikkje eit slik krav i praksis. Merk at Fiskeridirektoratet kan skjera gjennom dersom personen over 75 år reint faktisk ikkje har nokoa rolle i reiarlaget.

Spesielt interesserte kan ta kontakt.