Publisert: 14. jul. 2020

#minbåt for alle langs kysten

Fiskebåter skaper levende lokalsamfunn når vi har en lønnsom og mangfoldig flåte eid av aktive fiskere. Da blir det også mange som kan si #minbåt.

Folk som bor langs kysten kan nesten ikke unngå å bli en del av ringvirkningene som sprer seg fra fiskebåtene.Båt og lokalsamfunn er sterkt knyttet til hverandre og mange kan si:

 • #minbåt #minarbeidsplass. Ja. Uten tvil. Over 11.000 fiskere, og hver fiskeriarbeidsplass på sjø skaper to på land. Rundt 30.000 jobber i den villfiskrelaterte verdikjeden. 
 • #minbåt #minmat. Kanskje det aller viktigste. I en verden som skal fø stadig flere mennesker, så leverer vi hundretusenvis av tonn med ren og sunn mat, 37 millioner fiskemåltider hver dag. Og med rekordlavt miljøavtrykk. En sildefilet har et klimafotavtrykk på 0,9 kilo CO2-ekvivalenter per kilo produsert vare, mens rent storfekjøtt med et klimafotavtrykk på 22,7.
 • #minbåt #minfremtid. Ja. Fordi båtene holder liv i kysten. De skaper ringvirkninger og er med på å skape gode og aktive lokalsamfunn der folk kan bo også i fremtiden. En del av dette er selvsagt at
 • #minbåt også betyr #minlærlingplass. Rekruttering er viktig til alle jobber i fiskerinæringen, på dekk, i maskinen, styrhuset og byssa.
 • #minbåt #minkunde. Det er snakk om proviant, tau og utstyr, rørdeler og diesel, arbeidsklær og sikkerhetsutstyr. Det er alt fra storoppdrag på verft til nye gardiner om bord. Listen er lang både over de som arbeider med fiskeri og har omsetning fra fiskeri. Ikke rart at ordførere kan si:
 • #minbåt #våreskatteinntekter. Fiskeri gir inntekter til kommunene våre, og en krone omsatt i fiskeri skaper nesten fem kroner i verdi i resten av samfunnet. Det er langt over gjennomsnittet for fastlands-Norge.
 • #minbåt #minstøttespiller. Å, ja. Det er ikke få fotballspillere, korpsmusikanter og andre som driver med frivillig arbeid som har fått støtte fra fiskebåtredere.

En stemme for kysten

Pelagisk Forening har medlemmer fra hele norskekysten og vi har en stemme som blir hørt og den bruker vi til å fortelle:

 • Pelagisk forening vil ha levende kyst og lokalsamfunn. Det krever en differensiert og mangfoldig fiskeflåte med spredt eierskap. Slik legger vi til rette for norske arbeidsplasser, ny teknologi og innovasjon langs kysten.
 • Vi verner om deltakerloven, fiskesalgsloven og havressursloven. Fiskeflåten må være eid av aktive fiskere.
 • Strukturering må ikke være et mål i seg selv. 1 fisker betyr 2 arbeidsplasser på land. Liberalisering gjør at lokale fiskere blir skviset ut og de store aktørene blir større og mektigere. Vi vil ha en næring med mange aktører som gir sunn konkurranse og som stimulerer til effektiv drift.
 • Inngåtte strukturavtaler må holdes. Når strukturkvotene opphører, skal strukturgevinsten tilbake til gjenværende fartøy i fartøygruppen. Det gir forutsigbarhet for rederi og mannskap.
 • Vi jobber for rammevilkår som gir mulighet til å fortsette å fiske fisk i verdensklasse på en miljøvennlig måte. Et mangfold av båter gjør at vi kan fiske når fisken har topp kvalitet og har god tilgjengelig.
 • Vi jobber for stadig bedre ressursforvaltning. Vi ønsker et jevnere loddefiske i Barentshavet med et årlig begrenset konsum- og forskningsfiske og et bærekraftig uttak av sjøpattedyr.
 • Vi er opptatt av arealbruk og sameksistens på havet. Annen aktivitet må ikke gå på bekostning av fiskeriaktivitet, fisken eller viktige gyte- og oppvekstområder, enten det dreier seg om oljeboring, seismikk eller havvind.
 • Vi jobber for å bedre fiskerens rettsvern og bistår medlemmene med gratis juridisk rådgivning i saker relatert til utøving av fiskeri/drift av fiskefartøy, forvaltningssaker mot fiskeriforvaltninga, tolkning av fiskeriregler.

Vil du vite mer om oss eller har du innspill til arbeidet vårt, ta kontakt!