Publisert: 14. okt. 2021

Ser frem til godt samarbeid med fiskeriministeren

Pelagisk Forening ønsker velkommen til Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Vi ser fram til et godt samarbeid med Skjæran og høre hans ambisjoner for en fremtidsrettet fiskerinæring.

Vi registrerer at Hurdalsplattformen vil sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven ligger fast og forblir viktige pilarer, videreføre kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten og styrke likestillingen i fiskeriene. Vi er glade for at disse sakene er slått fast, sier daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen.

  • Vi registrerer også at det skal utarbeides ny kvotemelding. Vi håper at en ny kvotemelding vil ha langt større fokus pelagisk fiskeri enn den forrige hadde. En ny kvotemelding må bidra til at vi holder oss innenfor de grunnleggende fiskeripolitiske målsetningene om en fiskereid flåte som bidrar til sysselsetting og bosetting langs kysten. Pelagisk Forening ser fram til å bidra i dette arbeidet.

Hurdalsplattformen kan leses her.