/media/fm/43d8de6c61.jpg

Mottak av industriråstoff, foto Lena Brungot

Publisert: 11. okt. 2021

Pelagisk Forening sitt høringssvar om prøvetaking av industrifangster

Fiskeridirektoratet har gjennomført en høring ang. prøvetaking av industrifangster.  Se Pelagisk Forening sitt høringssvar nederst i saken. 

Høringssvaret er delt i en generell del, og en del med konkrete merknader til punkter i høringsbrevet. For PF har det vært viktig å understreke at fiskeflåten de senere år har fått stadig nye pålegg om sporing, rapportering og prøvetaking. Vi kan dermed ikke leve med en løsning hvor kostnadene for prøvetaking skyves over på fisker. Dette er kostnader mottaksanleggene for industrifisk må bære selv, noe de i stor gra gjør på tradisjonelle mottaksanlegg. 

Pelagisk Forening kommenterer også på at prøvetakingen ikke må forsinke prosessen med landing og sluttseddelsignering.

Se PF sitt høringssvar her