Publisert: 12. okt. 2023

Snøkrabbe og rømmingshull

Pelagisk Forening har sendt brev til Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet og bedt om at en avklaring av hvordan snøkrabbe 2024 skal avvikles må skje i god tid før nyttår. Det er innført krav til rømmingshull i samtlige teiner i snøkrabbe fra og med 1. januar 2024. 

Du kan lese brevet her:

231012 Rømmingshull teiner snøkrabbe.pdf