Publisert: 13. aug. 2021

Sjømattelt under Arendalsuka

I år står en hel rekke fiskeriorganisasjoner i fellesskap bak en fiskeridag i Sjømatteltet i Arendal. Klima og vern, generasjonsskifte, kjønnsbalanse og samhandling med Europa står på planen. Det blir faglige innlegg og politiske debatter med sentrale politikere og næringsaktører.

-Det er viktig for oss å være til stede under uka for å få vist fram næringen til politikerne og byråkratene som bestemmer rammevilkårene våre. Vi må også fortsette å fortelle den suksesshistorien fiskeri er for enkeltpersoner som spiser fisken, for norskekysten og for verden, sier daglig leder Mariann Frantsen.

Pelagisk Forening har tidligere hatt en solid markering i bybildet under Arendalsuka og stilt med en ringnotbåt liggende ved kai. I år er situasjonen annerledes med manglende UK-avtale og derav tidligere start på makrellsesongen. Dette, kombinert med usikkerhet rundt koronapandemien, gjør ting annerledes og vi er derfor svært glade for at vi er med på å arrangere en fiskeridag i Sjømatteltet, sier Frantsen.

Arrangement blir torsdag 19.august. For de som ikke kan være til stede blir debattene streamet til facebooksiden vår. 

Program som følger: 

09:00 - 10:30- Er videre vekst i sjømatnæringen forenlig med strenge klimakrav?


11:00 - 12:00- Generasjonsskifte i fiskeriene – hva forventer ungdommen og hvordan forvaltes verdiene?


12:30 - 14:00- Hvordan sikre et verneverdig Skagerak – for fisk, folk, fritid og foretak?

14:30 - 15:30- Norsk fiskerinæring – gutteklubbens siste skanse?


16:00 - 17:30- EØS-avtalen og ny handelsavtale med UK, hva er utfordringer og muligheter for sjømatnæringen?

Hvert tema vil innledes med faglig innlegg og etterfulgt av politisk debatt med sentrale politikere.

Se link her.