Publisert: 27. apr. 2014

Årsmøtevedtak 2014

Dagsorden og årsmøtevedtak kan du lese her.

Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting

Jahn Petter Johnsen, UiT

ICES fra innsiden

Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation

Det norske omsetningssystemet for fisk: Nye utfordringer i en ny tid?

Frank Asche- UiS