Årsmøtevedtak 2013

Årsmøtevedtak for 2013 kan leses her.