/media/fm/khklx1fuzY.JPG

Arve Myklebust og Pelagisk Forening viste frem hvordan et mangfold av aktører i fiskerinæringen gir store ringvirkninger, aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. F.v. Arve Myklebust, ordfører i Herøy, Arnulf Goksøyr, tidligere ordfører i Herøy, Svein Gjelseth, Mariann Frantsen, Marit Hamre og Ask Økland fra Pelagisk Forening, Margunn Ebbesen (H), næringskomiteen, politisk rådgiver for SV, Trine Østereng, Geir Lien (Sp) ordfører i Vestnes og 1.vara til stortinget og Steinar Reiten (KrF), næringskomiteen.

/media/fm/khklx1fuzY.JPG

Arve Myklebust fortalte politikerne om bord i Leinebjørn at det ikke trengs noe nytt ressursrentesystem. Fiskeflåten bidrar tilbake til samfunnet uten at det skal engasjeres et veldig apparat for å greie ut og endre hele fiskeflåtestrukturen.

/media/fm/khklx1fuzY.JPG

God stemning da Trine Østereng, politisk rådgiver i SV, Geir Lien (Sp), ordfører i Vestnes og 1. vara til Stortinget og Margunn Ebbesen (H) og Steinar Reiten (KrF) fra næringskomiteen fikk se hvor stor rolle et fiskeri med mange og et mangfold av fiskefartøy betyr for lokalsamfunnet.

Publisert: 6. sep. 2018

Viste fram naturlig ressursrente

Hvorfor lage en papirmølle rundt ressursrente når fiskeflåten allerede betaler og deler verdiene med lokalsamfunnet?

- Vi hadde ikke vært noe uten fiskeflåten, sa Leif Gjelseth i MMC First Process til politikerne som besøkte bedriften da Pelagisk Forening inviterte til å se på naturlig ressursrente.

MMC First Process som leverer utstyr til fiskehåndtering både til båter og landindustrien, har 130 ansatte og en ordrereserve på 600 millioner kroner. Og gründer Leif Gjelseth er klar på hvor suksessen kommer fra:

- Inspirasjonen vi får til alle nyvinninger kommer fra samarbeidet vi har med fiskerne, ja hele butikken her er bygget på det samarbeidet.

Pelagisk Forening tok med politikere fra næringskomiteen og kystordførere på en rundreise i Herøy på Sunnmøre, for å vise hvordan mange fiskefartøy og et mangfold av fiskefartøy skaper aktivitet og arbeidsplasser. Bakgrunnen for besøket er den kommende stortingsmeldingen om fiskerinæringen og Eidesenutvalget sin rapport som foreslår færre og større fiskeriselskap med superprofitt som de igjen skal betale ressursrente fra.


Mylder gir milliarder

I Herøy viser man hvordan det motsatte, et mylder av båter i ulike størrelser, bidrar til levende lokalsamfunn. Herøyflåten fisker for nesten 1,4 milliarder kroner i året. Bare skatter og avgifter direkte fra fiskeflåten bidrar til verdier tilsvarende rundt 500 lærere, 200 sykepleiere, 300 årsverk i politiet og 300 foreldrepermisjoner. Men under besøket i Herøy ble det også rettet søkelys mot alt det andre som fiskeflåten bidrar med og som i stor grad er med på å bygge lokalsamfunn. Det ble synliggjort med besøk hos MMC First Process og Fosnavåg Notbøteri som eksempel på leverandører av utstyr og servicetjenester. Hos Fosnavaag Pelagic gikk også daglig leder der, Roar Aasen, rett i kjernen i problemstillingen, ulempene ved en fiskerinæring på for få hender.

- Med færre og større båter blir det kortere sesong. Det gjør blant annet at det blir vanskelig for oss å skaffe og beholde kvalifisert arbeidskraft.


Ringvirkninger i nærmiljøet

Mange og et mangfold av fiskebåter bidrar også med et mylder av mindre, men viktige bidrag til levende kystsamfunn, noe av det Pelagisk Forening kaller naturlig ressursrente. Arve Myklebust fra Pelagisk Forening tok de besøkende med på en lang rekke eksempel innen handel og tjenester. Det gjelder den lokale matbutikken som leverer proviant – eller en lokal matbutikk som er fiskemottak og der sjarkene leverer direkte til fiskedisken.

I tillegg overrisles nærmiljøet. Herøy har de siste årene bygget stort konserthus med store bidrag fra fiskeflåten. Badeland med 100.000 besøkende har fått gaver fra fiskerinæringen. Og den nye overbygde fotballhallen har, med god grunn, fått navnet Fiskarhallen. I tillegg kommer gaver til frivillige lag og organisasjoner, noe det blir det mer av med mange rederi. Da skjerpes konkurransen – også på land.

- Hvis «Leinebjørn» gir til en god sak, så gjør det ekstra godt for «Smaragd» å gi litt mer. Og omvendt.


Betaler allerede ressursrente

- Myklebust og Pelagisk Forening er tydelige på at det ikke trengs noe nytt ressursrentesystem.

Fiskeflåten bidrar tilbake til samfunnet uten at det skal engasjeres et veldig apparat for å greie ut og endre hele fiskeflåtestrukturen.

Steinar Reiten (KrF) fra næringskomiteen på Stortinget sier besøket hans er en del av å hente kunnskap før stortingsmeldingen skal behandles, men at det han fikk se bekrefter synet hans på at deltakerlov og fiskesalgslagloven sikrer at verdiene som skapes av fiskerne kommer lokalsamfunnene til gode.

- Derfor er jeg også skeptisk til ressursrentebeskatning som jeg tror vil løfte verdiene vekk fra kysten.

Geir Lien, ordfører i Vestnes og første vara til Stortinget fra Møre og Romsdal Sp, sier de har programfestet å holde fast på forholdet mellom kyst og hav, deltakerlov og at de ikke vil ha ressursrente.

- En variert flåte gir store ringvirkninger for lokalsamfunnene slik vi har sett i dag. Derfor trengs ikke ressursrente.