Publisert: 6. jun. 2024

Rulleringsliste i fisket etter lodde

I påvente av en lukking av kystgruppens fiske etter lodde, vil Pelagisk Forening ha en rulleringsliste.

I 2024 ble det igjen vist at reguleringsopplegget er langt fra optimalt, og vi mener at en rulleringsliste vil være mer forutsigbar, og mer rettferdig over tid. Vi mener en slik liste også kan benyttes når fisket er lukket. Vi har derfor sendt brev til Fiskeridirektoratet. Hele brevet kan du lese her:

240606 Rulleringsliste i kystfisket etter lodde - Pelagisk Forening.pdf