Publisert: 30. sep. 2021

Pelagiske kvoteråd

Pelagisk Forening stiller spørsmål ved overraskende økning på nordsjøsild.

Havforskningsinstituttet la fram kvoterådene for 2022 i dag for makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild og kolmule.

Kvoterådene for norsk vårgytende sild, makrell og kolmule var noenlunde som forventet.

Kvoterådet for nordsjøsild var både overraskende og bekymringsfullt. For nordsjøsild anbefaler ICES en kvote på 532.183 tonn for 2022. Det er en oppgang på 45 prosent i forhold til kvoterådet for 2021. Vi ser at en liten justering på referansepunktene utgjør store utslag i bestandsberegningen.

  • I en årrekke har fiskerne uttalt at de er bekymret for uttaket av nordsjøsilda. TAC har vært satt for høyt, og bestanden er ikke en slik forfatning som kvoterådet tilsier. Dette har vært uttalt i mange fora, både direkte til HI og til FUR. Bestandsrådet er totalt i utakt av hva fiskerne forventer og erfarer på havet, sier Mariann Frantsen.

Pelagisk Forening har også ved tidligere anledninger uttalt nødvendigheten av å komme med innspill til kvoterådene, både når de settes for høy og for lavt.