Publisert: 3. jun. 2021

Åpent møte- evaluering årets tobissesong

Årets fiske etter tobis startet 15.april og kvoten på 145 000 tonn er nå oppfisket.

Fisket ble fulgt tett for å unngå ulovlig innblanding av fisk under minstemål og redusere bifangst,  og RTC ble også innført.

Pelagisk Forening inviterer til åpent møte for å evaluere tobissesongen- både fisket og innførte tiltak.

Send påmelding til post@pelagisk.net

Velkommen!