Publisert: 1. des. 2016

Forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Det er kommet forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv.

Pelagisk Forening skriver i sitt høringssvar at fiskeflåten stadig blir pålagt nye krav fra ulike offentlige instanser. Summen av disse kan være belastende. Foreningen er selvfølgelig positiv til at det skal være krav sikkerhet om bord i fartøy, men stiller spørsmåltegn om disse ressursene kunne være brukt bedre på andre måter.

Sjøfartsdiretoratet foreslår at «Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Sikkerhetssystem i samsvar med forskriften skal være etablert og tatt i bruk innen 1. juli 2017.»

Pelagisk Forening mener tidsfristen for når sikkerhetssystemet skal være etablert og tatt i bruk er for kort for fiskefartøy. Innføringen krever tid og fram til 1. juli er det høy fiskeriaktivitet. Det er flere redere som reiser og heller ikke har en administrasjon på land til å foreta denne gjennomføringen. Pelagisk Forening mener og at det nylig innførte sikkerhetsstyringssystemet for fartøy over 500 bt må få satt seg slik at en kan høste av disse erfaringene.

Pelagisk Forening ber derfor om at krav til når systemet skal være etablert og tatt i bruk, blir satt til et langt senere tidspunkt enn foreslått, med tidligst krav til implementering 1. juli 2018.


Les høringen her.