Publisert: 12. okt. 2021

​Lodderådet for Barentshavet kom i dag

ICES tilrår, i tråd med forvaltningsplanen fastsett av Den norsk-russiske fiskerikommisjonen, at det kan fiskes inntil 70 000 tonn lodde i Barentshavet i 2022

At det ble kvoteråd som tilrådde fiske er i tråd med forventingene i PF. Det har vært sett mye lodde de siste årene, og det har vært god rekruttering, sier daglig leder Mariann Frantsen i Pelagisk Forening.

Pf har også sendt innspill til møtet i den norsk-russisk fiskerikommisjon, som foregår denne uken, angående endring i høstingsregler for lodde i Barentshavet.

PF mener at for å få et jevnere loddefiske må det åpnes for et årlig begrenset konsum- og forskningsfiske på et fast årlig minimumsuttak, som oppjusteres basert på resultatene fra gytetoktet inneværende år. Slik kan forskerne og fiskerne kartlegge loddebestanden når innsiget kommer til kysten. Slik får vi også årlige registrerte fangstdata.

Et minimumskvantum vil være et godt utgangspunkt med tanke på forskningsdata og vedlikehold av markedene, samtidig som det ikke vil gi noen skadevirkninger for bestanden, sier Mariann Frantsen.