/media/fm/986be13272.JPG

Kristian Sandtorv, styreformann i Pelagisk Forening

Publisert: 10. des. 2021

Treparts fiskeriavtale mellom Norge, EU og Storbritannia for 2022

Etter en rekke forhandlingsmøter mellom partene ble det i dag inngått en trepartsavtale mellom Norge, EU og Storbritannia. Avtalen regulerer de bestandene partene forvalter sammen i Nordsjøen, som torsk, hyse, rødspette, hvitting og sist, men ikke minst; nordsjøsild. 

- Vi er glad for at forvalterne har hørt på næringens innspill når det gjelder nordsjøsilda, sier Kristian Sandtorv, styreformann i Pelagisk Forening. I sitt kvoteråd anbefalte ICES en økning på 46 % av kvoten for 2022. Det er totalt i utakt med det vi fiskerne erfarer på havet, og foreningen har derfor vært sterkt kritisk til økt kvoteanbefaling. Nå ble kvoten økt med 20 % fra i fjor.  - Selv om ikke kvoteøkningen er optimal, er den lettere å leve med enn det opprinnelige forslaget uttaler Sandtorv, som  helst hadde sett at kvoten forble uendret fra i år.  

Totalkvoten på nordsjøsild ble 427 628 tonn. Norge sin andel er på 29 %, noe som utgjør en norsk kvote på 124 012 tonn. 

Torskekvoten beholdes på samme nivå som i fjor, hyse og hvitting økes, mens kvotene for sei og rødspette reduseres, se tabell nedenfor. 

Hele avtalen kan leses her

Species

ICES Area

TAC

Sharing

Norway

EU

UK

%

Tonnes

%

Tonnes

%

Tonnes

Cod

4

13,246

17.00

2,252

38.20

5,060

44.80

5,934

Haddock

4

44,924

23.00

10,333

13.71

6,159

63.29

28,432

Saithe

4, 3.a

44,950

52.00

23,374

36.85

16,564

11.15

5,012

Whiting

4

26,636

10.00

2,664

29.44

7,842

60.56

16,131

Plaice

4

125,692

7.00

8,798

66.53

83,623

26.47

33,271

Herring

4, 7.d

427,628

29.00

124,012

51.98

222,281

19.02

81,335