Publisert: 13. apr. 2023

Kristian Sandtorv gjenvalgt som styreleder


Kristian Sandtorv ble valgt som leder og Kristine Kristoffersen ble valgt til nestleder.

Resterende styret består av:

Torbjørn Vea

Marit Hamre

Roy Skår

Vidar Holm

Eirin Roaldsen

Vararepresentanter:

Gunnar Stokke

Adrian Sørlie

Alf Ove Østervold

Einar Bøen

Følgende ble valgt til kontrollnemda:

Rose Marie Berge- leder

Ola Christian Olsen