Publisert: 23. nov. 2021

Høring om rekrutteringskvotebonusordning for 2022

Pelagisk Forening har sendt innspill til høring om rekrutteringskvotebonusordning for 2022. 

Formålet med rekrutteringskvotebonus (tidligere kalt rekrutteringskvoter) er å sikre unge fiskere inntekt slik at det er mulig å komme seg inn i lukkede fiskerier. Kort fortalt går ordningen ut på at 5 fartøy eid av fiskere under 30 år (40 år for kvinner) kan bli tildelt 80 % av kvoten som fartøy i lukket gruppe i utvalgte fiskerier i 5 år.

Pelagisk Forening har spilt inn at foreningen prinsipielt er mot at det brukes særordninger med tildeling av kvote for å sikre økt rekruttering til fiskerinæringen. Rekrutteringsordningen, slik den presenteres i høringen, vil etter foreningens oppfatning ikke bidra til å rekruttere nye ungdommer til næringen. Med de vilkårene som stilles vil ordningen omfatte ungdommer som allerede er rekruttert inn. 

Fiskeridirektoratet ba også om innspill på om noen av rekrutteringskvotene skal tilgodeses kvinnelige søkere, og om det skal settes en høyere aldersgrense for kvinner. Pelagisk Forening spilte inn at dersom slike kvoter skal tildeles bør antallet reduseres til 4 kvoter og deles likt mellom kvinner og menn. I de tilfeller kvotene som er forbehold kvinner ikke blir tildelt, bør disse gå tilbake til fellesskapet. 

Les hele høringssvaret til Pelagisk Forening her.