Publisert: 24. jan. 2020

Gratulerer og ser frem til godt samarbeid med fiskeriministeren

Pelagisk Forening er glad det er en som har god kunnskap om næringsliv og fiskeripolitikk som er utnevnt til fiskeriminister, og gleder seg nå til et godt samarbeid til det beste for en mangfoldig fiskerinæring og en levende kyst.

Pelagisk Forening gratulerer og ønsker velkommen til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen. Store spørsmål for fiskerinæringen venter. Noe av det som ligger på Sivertsen sitt bord er kvotemeldingen.  

Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, sier de håper at behandlingen av kvotemeldingen vil gå sin gang.

  • Regjeringen har allerede lagt frem meldingen for Stortinget, det er der meldingen ligger nå. At regjeringen er endret, endrer jo ikke fordelingen og sammensetningen av politikere på Stortinget og derfor trenger det ikke ha noen betydning for behandling av meldingen.  Foreløpig dato for behandling av kvotemeldingen i Stortinget er 31. mars.
  • Prosessen er nå kommet så langt, og næringen ønsker avklaring.

Med ny statsråd så har vi likevel forståelse for om kvotemeldingen vil bli utsatt og at det trengs litt tid på å sette seg inn i den. Vi håper i så fall at konsekvensene av forslagene blir bedre utredet, og at man da avventer til Riksrevisjonen kommer med sin rapport om fiskeriforvaltningen.

Vi ser fram til godt samarbeid med Sivertsen både om kvotemeldingen, og andre relevante temaer, og ikke minst høre hans ambisjoner for en fremtidsrettet fiskerinæring.