Publisert: 19. okt. 2021

Kyststatsforhandlinger på makrell starter opp i London i dag

Hovedspørsmålene i disse forhandlingene vil mest sannsynlig bli spørsmål om en totalkvote (TAC) og de ulike partenes sonetilhørighet. I tillegg vil «de faste postene» som gjennomgang av ICES sitt kvoteråd, utveksling av fangststatistikk og gjennomgang av NEAFC-tiltak bli gjennomgått. Samtaler om et rammeverk for fordeling av bestanden vil antagelig også bli et tema i forbindelse med møtene.   

Forhandlingene foregår I NEAFC sine lokaler i London og Pelagisk Forening er representert i forhandlingsdelegasjonen.