Publisert: 28. nov. 2023

Hestmakrell

Kvoterådet for hestmakrell er lågt, og direktoratet har foreslått at direktefisket på 3000 t berre skal vera for kyst under 15 meter.

Det er òg foreslått at direktefisket berre skal vera lov innanfor 12-mila.

Dette er innstrammingar i høve til reguleringa for 2023, sjølv om totalkvoten er den same.

Dette er viktig ikkje berre for direktefisket i 2024, men for fordeling mellom gruppene når bestanden av hestmakrell vonaleg blir vesentleg større om nokre år.

Pelagisk Forening har protestert mot forslaga. 

Les brevet vårt her:

231029 Regulering av fisket etter hestmakrell 2024.pdf