Publisert: 24. jun. 2019

Regjeringens kvotemelding

Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, sier de er fornøyd med at stortingsmeldingen om kvoteordningen nå endelig er kommet. Om kursen vil bidra til en fortsatt positiv utvikling for fiskeflåten og for store og små kystsamfunn trenger vi mer tid på å sette oss inn i.

Eidesen-rapporten kom allerede i 2016 og har skapt usikkerhet og uforutsigbarhet i næringa, derfor er det godt at stortingsmeldinga nå omsider er kommet, sier Frantsen.

To av de viktigste punktene for Pelagisk Forening var ingen ressursrenteskatt og at man skulle holde seg til inngåtte strukturkvoteavtaler, altså at varighet og tilbakefall til flåtegruppen skulle ligge fast på allerede inngåtte avtaler. I forhold til strukturkvoteordningen så merker vi oss statsråden sier at «tidsbegrensningen» opprettholdes og at kvotene ikke skal bli evigvarende. Likevel foreslår regjeringen at fartøyeier kan søke om å forlenge varigheten. Det er altså ikke snakk om å gå tiden ut på allerede inngåtte avtaler.

-Med denne endringen har ikke regjeringa skapt bedre forutsigbarhet i næringa. Fiskerinæringa ber ikke først og fremst om forenkling. Vi ber om stabile og forutsigbare rammevilkår.

Det stortingsmeldinga sier om sammenslåing av pelagisk trål og ringnot er vi i utgangspunktet skeptiske til. En sammenslåing vil medføre komplekse problemstillinger i forhold til de respektive fordelingsnøklene mellom gruppene i kvotefordelingen. Konkurranseforholdene er forskjellige med tanke på hvordan de forskjellige gruppene står finansielt, og dermed hvem som får mulighet til å delta i eventuell videre kvotesammenslåing. Dette gjør noe med mangfoldet i næringen.

-Men akkurat nå er vi fornøyd meldingen er landet, så får vi bruke tiden framover til å sette oss mer inn i hele meldingen.