Publisert: 3. nov. 2023

Reguleringsmøte

Reguleringsmøte skjer i år på Nordnes 15.-16. november. 

Møtet vil streames for de som ønsker å følge det. 

Pelagisk Forening har levert flere innspill til møtet, blant annet om makrell, lodde, og vassild.

Alle dokumentene til møtet vil fortløpende bli lagt ut på nettsidene til Fiskeridirektoratet. 

Her kan du lese alle innspillene våre:

231031 Lodde - Lukke kystgruppens fiske.pdf

231025 Sak 16-2023 Makrell Innspel til reguleringsmøtet.1.docx

231027 Sak 13-2023 Leppefisk Innspel til reguleringsmøtet.docx

231026 Sak 15-2023 nvg Innspel til reguleringsmøtet.docx

231028 Sak 11-2023 vassild Innspel til reguleringsmøtet.docx

231027 Sak 17 Nordsjøsild innspel til reguleringsmøtet 2023.docx

231031 Sak 28 Eventuelt. Agnkvote og ungdomsfiskeordning innspel til reguleringsmøtet 2023.2.docx