Publisert: 17. des. 2020

Ny deltakarforskrift

I den årlege høyringa av ny deltakarforskrift føreslo departementet m.a. å oppheva kravet om at høvedsmann må stå på blad B i Fiskarmanntalet.

PF gjekk imot dette forslaget. No har NFD bestemt seg for å «ikke gå videre med dette forslaget». PF er glade for at NFD har lytta til synspunkt frå næringa.

Link til pressemelding frå NFD.