Publisert: 1. des. 2017

Møte mellom HI og PF

Møtet ble avholdt torsdag og på agendaen stod blant annet hvordan kan fiskere bidra konstruktivt til en bedre ressursforskning og hvordan kan tillitten  forbedres mellom fiskere/forskere.

PF etterlyser mere åpenhet og informasjon slik at det skaper mere forståelse mellom fiskere/forskere. PF ønsker at fiskerne skal bidra med mest og best mulig kunnskap for å bedre bestandsforskningen. PF erkjenner at man ikke får en fasit, men ønsker å komme nærmest mulig. Og da må både næringen og HI være lydhøre for hverandres synspunkt.Følgende konkrete forslag ble fremmet fra PF:

Flere møter i FUR.

Den store sjøpattedyrbestanden må tas på alvor og følges opp

Se til Island hvordan loddebestanden blir målt

Prøvefiske av sommelodde - mindre innblanding av torsk og bedre konsumfiske.

Sist, men ikke minst ble gjennomføring av tokt diskutert. Hvordan kan fiskerne bidra til bedre planlegging og gjennomføring av tokt, samt komme med innspill underveis.