Publisert: 3. sep. 2021

Høring om endringer i næringsmiddelhygieneforskriften

Mattilsynet har gjennomført en høring om endringer i næringsmiddelhygieneforordningen. Høringen omfatter tre områder;

- Allergenhåndtering
- Matdonasjon
- Mattrygghetskultur

Høringen omfatter aktører i primærnæringen. Pelagisk Forening sitt høringssvar er avgrenset til å handle om allergenhåndtering og eventuelle nye krav til rengjøring og kontroll. Slik de pelagiske fiskeriene gjennomføres tolker PF at disse endringene ikke vil påføre noen nye krav for pelagiske fartøy. Vi noterer oss imidlertid at det kan bli behov for veiledning, og har bedt om at fiskeflåten orienteres dersom det skulle bli aktuelt. 

Høringssvaret finnes her