Publisert: 3. nov. 2023

Svar til Stortinget

Pelagisk Forening deltok på åpen høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om Meld. St. 25 (2022-2023) Mineralvirksomhet på norsk sokkel. 

Flere av representantene hadde spørsmål vi ikke fikk besvart. De har vi nå besvart skriftlig.

Les mer her:

231103 Havbunnsmineraler - Innspill til Energi- og miljøkomiteen.pdf