Publisert: 16. mar. 2021

Fiskeriavtaler med EU og Storbritannia i havn

Historisk avtale signert av Norge, EU og UK

- Det har vært både givende og krevende arbeid for å få avtalene på plass, og det er godt å se at vi nå kommer i mål,  uttaler Pelagisk Forening sine delegasjonsmedlemmer, Ola Christian Olsen og Lena Brungot.

Denne avtalen markerer starten på et nytt trilateralt samarbeid mellom Norge, EU og UK på felles bestandene i Nordsjøen (ICES-område 4). Avtalen danner et overordnet rammeverk, og regulerer blant annet forhold som totalkvoter (TAC), utveksling av fangstinformasjon, kontrolltiltak og elektronisk rapportering. I avtalen for 2021 var partene enige om prioriteringen av felles forvaltningsstrategier for fellesbestandene torsk, hyse, sei, hvitting, rødspette, nordsjøsild og andre bestander som partene deler.  Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av fisket som for eksempel soneadgang, kvotebytte og andre forhold blir regulert i de bilaterale avtalene landene mellom.

Bilateral avtale mellom Norge og EU på plass

Norge og EU inngikk i dag bilaterale fiskeriforhandlingsavtaler for 2021. Avtalene omhandler forhold som kvotebytte, soneadgang og andre bilaterale tema mellom partene.

- Forhandlingene omfatter mange ulike bestander, og i forhandlinger er det alltid et element av å gi og ta. Vi er spesielt fornøyde med at det ble inngått soneadgangsavtale på kolmula, slik at dette fiskeriet kan avvikles på en god måte sier forhandlingsteamet». «Irskeboksen» er også fjernet, noe som gir norske fiskere enda bedre forhold for å gjennomføre sitt fiske. Byttekvantumet på kolmule er imidlertid redusert fra tidligere år og endte i år opp på 37.500 tonn, sier Lena Brungot.

Avtalen fastsetter også kvoter på lodde, brisling, grønlandsreke og uer. I tillegg er det etablert soneadgang for de bestandene som Norge og EU forvalter sammen, blant annet nordsjøsild, torsk og hyse.

Les pressemelding fra NFD her.