Publisert: 9. jul. 2021

Åpner for makrellfiske innenfor fjordlinjene

Fiskeridirektoratet åpnet i dag for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene i Nordland fylke. Åpningen gjelder for kystfartøy uavhengig av fartøyets lengde.  - Dette er en klok beslutning mener Lena Brungot i Pelagisk Forening. En slik åpning er noe vi har etterlyst lenge.

Makrellkvoten i år er rekordstor, og kombinert med manglende soneadgang i britiske farvann trenger vi den drahjelpen vi kan få for å få opp årets kvote. - Det er et uttalt mål at størst mulig del av kvoten i år skal fiskes i norske farvann, så vi er glade for at Fiskeridirektoratet nå lyttet til næringens behov slik at målsetningen oppnås. 

 J-meldingen finner du her