Publisert: 10. des. 2021

Bilateral fiskeriavtale med EU for 2022

Forhandlingsdelegasjonene for Norge og EU enige om fiskeriavtale for 2022. - For oss var det viktig å få på plass en soneadgangsavtale for kolmula, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til neste år, uttaler Kristian Sandtorv, styreleder i Pelagisk Forening.  Det gir oss større forutsigbarhet, og det er viktig nå som det ser ut til å bli en svært stor loddekvote på Island til neste år.

Norske fartøy har mulighet til å fiske 114 554 tonn kolmule i EU-farvann i 2022. Det er også fremforhandlet et byttekvantum på 31 500 tonn, noe mindre enn i fjor. For lodde på Island har EU byttet bort 69 623 tonn for vinteren 2022. Dersom kvoterådene slår til vil det gi en norsk kvote på bortimot 150 000 tonn. I tillegg har EU byttet bort 10 000 tonn lodde for vinteren 2023. 

Les avtalene på NFD sine nettsider her: