Publisert: 13. jul. 2020

#minbåt for alle langs kysten

Kommentar i Fiskeribladet 13.07.20

Fiskebåter skaper levende lokalsamfunn når vi har en lønnsom og mangfoldig flåte eid av aktive fiskere. Da blir det også mange som kan si #minbåt.

Folk som bor langs kysten kan nesten ikke unngå å bli en del av ringvirkningene som sprer seg fra fiskebåtene. Dere har kanskje allerede sett på sosiale medier noe om #minbåt. I sommer vil Pelagisk Forening vise frem hvordan båt og lokalsamfunn er knyttet til hverandre nettopp ved å vise frem hvor mange som på ulike måter er en del av fiskeflåten.  Det gjør vi fordi næringen må vise hvor viktig en mangfoldig fiskerinæring er for fremtiden, og fordi vi senere tid har  opplevd at tanken om en fiskereid fiskerinæring og spredt eierskap står under press.

  • #minbåt #minarbeidsplass. Ja. Uten tvil. Over 11.000 fiskere, og hver fiskeriarbeidsplass på sjø skaper to på land. Rundt 30.000 jobber i den villfiskrelaterte verdikjeden. 
  • #minbåt #minmat. Kanskje det aller viktigste. I en verden som skal fø stadig flere mennesker, så leverer vi hundretusenvis av tonn med ren og sunn mat, 37 millioner fiskemåltider hver dag. Og med rekordlavt miljøavtrykk. En sildefilet har et klimafotavtrykk på 0,9 kilo CO2-ekvivalenter per kilo produsert vare, mens rent storfekjøtt med et klimafotavtrykk på 22,7.
  • #minbåt #minfremtid. Ja. Fordi båtene holder liv i kysten. De skaper ringvirkninger og er med på å skape gode og aktive lokalsamfunn der folk kan bo også i fremtiden. En del av dette er selvsagt at
  • #minbåt også betyr #minlærlingplass. Rekruttering er viktig til alle jobber i fiskerinæringen, på dekk, i maskinen, styrhuset og byssa.
  • #minbåt #minkunde. Det er snakk om proviant, tau og utstyr, rørdeler og diesel, arbeidsklær og sikkerhetsutstyr. Det er alt fra storoppdrag på verft til nye gardiner om bord. Listen er lang både over de som arbeider med fiskeri og har omsetning fra fiskeri. Ikke rart at ordførere kan si:
  • #minbåt #våreskatteinntekter. Fiskeri gir inntekter til kommunene våre, og en krone omsatt i fiskeri skaper nesten fem kroner i verdi i resten av samfunnet. Det er langt over gjennomsnittet for fastlands-Norge.
  • #minbåt #minstøttespiller. Å, ja. Det er ikke få fotballspillere, korpsmusikanter og andre som driver med frivillig arbeid som har fått støtte fra fiskebåtredere.

Neste gang du ser en fiskebåt, så kan du være litt stolt og tenke at du er en del av det du også.

Vi trenger forståelsen av hvor viktig fiskerinæringen er og ringvirkningene av denne. Kvotemeldingen var en kraftig påminnelse om hvilke tanker og krefter kysten kan bli møtt med når det gjelder sentralisering av kvoterettigheter. Fiskerinæringen trenger mange aktører som igjen gir sunn konkurranse og stimulerer til effektiv drift. Og ikke minst betales det tilbake til lokalsamfunnene, bygd og by, med ringvirkninger og verdiskaping.

Det krever en differensiert og mangfoldig fiskeflåte med spredt eierskap. Da får vi arbeidsplasser, ny teknologi og innovasjon langs kysten.

En arbeidsplass om bord gir to arbeidsplasser på land. En krone omsatt i fiskeri skaper nesten fem kroner i verdiskaping ellers i samfunnet. Mange langs kysten er en del av dette. Derfor er det mange som kan si #minbåt.