Publisert: 6. mai 2012

Årsmøtevedtak 2012

Årsmøtevedtak for 2012 kan leses her.