Publisert: 29. jun. 2021

Makrellregulering på plass

Departementets beslutning innebærer at forhøyet kvote fordeles mellom fartøygruppene med utgangspunkt i etablerte nøkler.

  • Fiskeriministeren oppfordret flåten til å utnytte mulighetsrommet vi nå får og fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann
  • For fartøy med ringnottillatelse og for trålgruppen fastsettes det en foreløpig underregulering av fartøykvotene med 30 prosent. Dette skal sikre at en viss andel av kvotene kan spares til høsten når fisket tradisjonelt foregår i norske farvann  og kan bidra til stabile leveranser av makrell til landindustrien. Det er meningen at Fiskeridirektoratet skal oppheve underreguleringen til høsten når en vurderer at fiske i internasjonalt farvann i all hovedsak er avsluttet.
  • Fiskeriministeren har også vurdert andre tiltak for årets makrellfiske og har besluttet å gi større redskapsfleksibilitet til fartøy med ringnottillatelse. Slike fartøy vil nå få adgang til å bruke trål i Norskehavet (utenfor grunnlinjen nord for 62 grader nord),  på samme måte som fartøyene i kystfartøygruppen.
  • Fiskeriministeren har besluttet å øke fartøykvoten fra 10 til 25 tonn i åpen gruppe
  • Reguleringen finner du her.