/media/fm/50ed84e541.png

Kilde; Fiskeridirektoratet
Norske fartøy sitt fiske etter Nordsjøsild i 2020

Publisert: 7. mai 2021

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

Pelagisk Forening leverte i dag sitt innspill til årets silderegulering i Nordsjøen og Skagerrak. Det er hovedsakelig bedt om tilbakemelding på graden av overregulering for de ulike gruppene.  

I ringnotgruppen foreslår Fiskeridirektoratet å videre tilsvarende kvoteenheter som i 2020 for beregning av maksimalkvotene i Skagerrak. Det vil si 0,5 for ringnotfartøy og 0,2 for små ringnotfartøy (SUK). Avviklingen av fiskeriet har gått bra de siste årene,  og Pelagisk Forening har spilt inn at foreningen støtter Fiskeridirektoratets forslag. 

I lukket gruppe har direktoratet gått inn for å redusere fjorårets overreguleringsgrad fra 30 % til 20 %. Bakgrunnen for det er at den justerte gruppekvoten for lukket gruppe er noe lavere enn for fjoråret. Pelagisk Forening sin oppfatning er at det vil enklere for flåten å tilpasse sitt fiske dersom overreguleringen økes. Dette vil også gi større sikkerhet for at kvoten blir tatt opp. På den annen side vil en økning føre til kappfiske med negative konsekvenser både for kvalitet og pris. En risikerer at ikke alle får anledning til å delta i fisket. Basert på dette har PF støttet Fiskeridirektoratets forslag om en overreguleringsgrad på 20% i lukket gruppe. 

Med en overregulering på 20 % kan det oppstå behov for refordeling. Pelagisk Forening har bedt Fiskeridirektoratet om å følge fisketakten tett, og legge opp til en tidlig refordeling om det viser seg å bli behov for det.