Publisert: 6. feb. 2024

Kvotemelding- id-kvote og samfiske

Kvotemelding 2 har foreslått ID-kvote for de som samfisker med samme eier. To fartøy, eid av samme person(er) kan, etter søknad (?), tillates å plassere to deltakeradganger i fisket etter torsk N i lukket gruppe, hvor begge har hjemmelslengde under 11 m, på ett og samme fartøy. Det vil ikke være avkorting eller tidsbegrensning på dette, og deltakeradgangene kan splittes på et senere tidspunkt på to fartøy igjen.

Pelagisk Forening støtter forslaget om ID-kvote ordningen. Men Pelagisk Forening mener ID-kvote ordningen må innføres for fartøy med deltakeradgang, enten med hjemmelslengde under 11 m, der man regulerer på hjemmelslengde, eller for fartøy under 11 m i fiskerier som er deltakerregulert uten hjemmelslengde. Dette gjelder (fiskeri referer til deltakerforskriftens 2024 kapitler):

  • Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord (III)
  • Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum (IV)
  • Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord (V)
  • Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum (IX)
  • Fisket etter leppefisk (XVI)

Uavhengig av løsning ber vi innstendig om at ordningen med «pelagisk samfiske» består i sin nåværende form. Det er svært viktig for de mindre fartøyenes utøvelse av fisket at denne ordningen ikke fjernes.

Differensiering i åpen gruppe i fisket etter torsk N

Pelagisk Forening støtter en differensiering i kvotestørrelse i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, som diskutert under komitéhøringen mandag 29. januar 2024.