Publisert: 29. sep. 2017

Svært skuffet over makrell-kutt

Mengden av makrell øker eksplosivt. Likevel får fiskerne kuttet kvoten med 35 prosent.

Pelagisk Forening var til stede da Havforskningsinstituttet la fram sine kvoteråd for 2018. Og de er overrasket og skuffet.

  • Havforskerne har kommet igjen fra årets internasjonale makrell-økosystemtokt og fortalt at det aldri tidligere har vært sett slike mengder makrell. Dette samsvarer også med det fiskerne observerer. Likevel blir kvotene kuttet med hele 35 prosent. Det er svært skuffende.
  • Rådet som kommer nå er langt unna det fiskerne har forventet ut fra hva de opplever ute på havet, og det er soleklart at her må det forskes mer – også i andre området av havet dit makrellen har forflyttet seg.
  • Med de store makrellmengdene som er observert hadde vi tvert imot ventet betydelig økning i makrellfisket, også for å forhindre at makrellen skal ta overhånd i havet.
  • Her må vi forske mer og være sikre på at hele området der makrellen holder blir lagt til grunn for kvoterådene. Avstanden mellom den virkeligheten fiskerne opplever på havet og det forskerne har lagt til grunn for sine råd er urovekkende stor.

Frykter for andre bestander

Medlemmene i Pelagisk Forening er skuffet over Havforskningsinstituttet sine råd for neste års makrellkvoter.

Med et kutt på 35 prosent i makrellkvotene frykter Pelagisk Forening at det også vil gå utover andre bestander. Makrellen beiter på egg, larver, raudåte, yngel og voksen fisk av for eksempel brisling. Den beiter også på maten til kystbrisling, sjøfugl, i tillegg til lodde, sildeyngel og i det samme matfatet som silda.

Pelagisk Forening vil nå blant annet bruke stemmen sin gjennom FUR (Faglig Utvalg for Ressursforskning) for å slåss for utvidet forskning på makrellbestanden.

Rådene for NVG-sild og kolmule var i grove trekk i tråd med forventingene til Pelagisk Forening.

Kvoteråd for 2018ICES-råd for bestandane i Nordsjøen