Publisert: 13. sep. 2023

Havvindambisjoner Forskningsbehov

Forskningsbehovet til påvirkningene fra havvind på livet i havet står ikke i stil med regjeringens ambisjoner. Med den utbyggingstakten man legger til grunn haster det med å dekke store kunnskapshull.

Pelagisk Forening bruker mye tid og ressurser på arbeidet med havvind, og vi ser at våre statlige støttespillere ikke har nok ressurser til rådighet til å svar på regjeringens ambisjoner. 

Vi har derfor sendt brev til Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet:

230908 Havvind - Forskningsbehov og ressurser - Pelagisk Forening.pdf