Publisert: 8. aug. 2019

Debatt under Arendalsuka streames

Se debatten her tirsdag klokken 1400:

http://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=72bcd81f-d146-425d-a106-afd4dff0ad7f&pi=be0f0546-eb62-4fdb-a9c7-ff20f758427e

EU da! – Villfisk kjenner ingen grenser

Det europeiske markedet er Norges største og viktigste handelsområde. Rundt tre firedeler av Norges eksport går til EØS-området, og i 2017 utgjorde vareimporten fra EU nesten 399 milliarder kroner. Til tross for at forvaltningen av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen er vårt samarbeid med EU svært viktig. Allikevel er det de som ser til Storbritannia og hevder at vi bare kan reforhandle Norges viktigste handelsavtale.

Hva vil konsekvensene være om Norge lar seg inspirere av britene og går for en reforhandling av EØS-avtalen? Finnes det i det hele tatt et handlingsrom for å utforske alternativene til dagens EØS-avtale? Og hvilke konsekvenser kan britenes Brexit ha for Norge?

Vi skal snakke om hvilke konsekvenser en eventuell endring eller reforhandling av EØS-avtalen kan ha for norsk næringsliv, norske eksportbedrifter og norsk fiskeri. Samtidig ønsker vi å belyse viktigheten av internasjonal handel og dialog, i en tid hvor sterke krefter ønsker mer isolasjonisme og mindre samarbeid.

Deltakere:

  • Torbjørn Røe Isaksen – næringsminister (H)
  • Ruth Grung – medlem av næringskomiteen på Stortinget (Ap)
  • Robert Eriksson – administrerende direktør i Sjømatbedriftene
  • Jens Kihl – politisk kommentator, Bergens Tidende
  • Jonny Lokøy – Pelagisk Forening
  • Kjersti Sandvik-  Moderator