Publisert: 15. mar. 2021

Oppfølgingsmøte- lodde i Barentshavet

Fredag 19. mars klokken 1430 inviterer vi til oppfølgingsmøte vedrørende lodde i Barentshavet.

I loddemøtet 22. februar ble det diskutert ulike tiltak ifm veien videre mot et jevnere loddefiske.

Disse punktene har vi nå fulgt opp, og gytetoktet på lodde i Barentshavet er ferdig.

Med dette som bakteppe ønsker vi å diskutere videre framdrift.

Kristian Sandtorv vil informere som jobben som er gjort og hva som er framkommet i de ulike møtene.

Agenda for møtet:

  • Resultat av gytetoktet
  • Organisering på Island
  • Mulig finansiering
  • Samarbeid
  • Veien videre

For påmelding send e-post til post@pelagisk.net  

Velkommen!