Publisert: 1. sep. 2021

Ber om garanti for at ufisket kvantum kan overføres til neste år

Manglende adgang til britisk sone har som kjent skapt en annerledes makrellsesong. Fangstene har likevel vært fisket hovedsakelig i NØS og til konsum.

Det har vært kapasitetsutfordringer på landsiden. Forrige uke var det flere usolgte fangster på Sildelagets auksjon, og flere fangster gikk til mel og olje, som førte til at enkelte fartøy bød ut sine fangster til Færøyene og Island. 

For å bidra til mere ro i fisket har Pelagisk Forening bedt departementet vurdere å gi en garanti for at ufisket kvantum på minimum 20 %, kan overføres til neste år, og på den måten sikrer at den norske kvoten kan fiskes i sin helhet. 

Dette vil bidra til at flåten tør vente med å fiske kvantumet uten at de samtidig risikerer at de ikke får fisket kvoten pga makrellen ikke er å finne i NØS. 

Slik imøtekommer flåten også landindustrien sitt ønske om makrelleveranser i premium catch period til sine kunder i det asiatiske markedet.

At vi ikke vet hvor lenge makrellen er tilgjengelig i norske farvatn bidrar og til at situasjonen er presset.