Publisert: 21. des. 2021

Ubalansert bilateral avtale mellom Norge og UK for 2022

Den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og Storbritannia ble signert i dag. Avtalen gir blant annet norske fiskere adgang til å fiske 17.000 tonn nordsjøsild i UK-sonen, mens britiske fiskere får adgang til å fiske 17.000 tonn nvg-sild i NØS. Avtalen omhandler også hvitfisk, kontrollsamarbeid og utveksling av data.

– Avtalen er svært ubalansert mellom pelagiske fiskerier og de som fisker hvitfisk. For pelagiske fiskere er avtalen isolert sett ikke så mye verdt. Soneadgangen vil ikke gi noen voldsom drahjelp for vårt vedkommende, uttaler Kristian Sandtorv, styreleder i Pelagisk Forening. Ut fra en helhetsvurdering ser vi imidlertid at det kan være klokt å inngå en avtale på dette tidspunkt. Det vil gi bedre kunnskap og relasjoner som vi kan ta med oss i det videre arbeidet, og vi håper at det vil styrke det videre samarbeidet i årene som kommer.

- Avtalen inneholder en setning om at en økning i adgang kan være aktuelt senere om forholdene skulle ligge til rette for det, og vi setter vår lit til at dette på sikt vil forbedre avtalene for oss pelagiske fiskere også, sier Sandtorv. Videre vil vi berømme forhandlingsteamet som har stått på både sent og tidlig, så satser vi på at det er lagt et grunnlag i år som vil gi oss et bedre utgangspunkt for kommende avtaler.

Når det gjelder lisensiering så arbeides det nå intenst med dette for å få alt klart til oppstart. Alle som vil fiske i UK-sonen må ha lisens og alle må sende inn elektronisk søknadsskjema via Fiskeridirektoratet. Etter at det er behandlet hos direktoratet vil søknadene gå over til UK for endelig behandling. Fartøyene vil så få svar på sine søknader via e-post. Fiskeridirektoratet arbeider med det elektroniske skjemaet i disse dager, og lisensene vil mest sannsynlig være klare den første uken i januar, i følge Fiskeridirektoratet. Pelagisk Forening vil følge opp dette overfor sine medlemmer.  

Les hele avtalen her.