Publisert: 20. feb. 2021

Ti år med tydelig stemme for en livskraftig kyst

Pelagisk Forening fyller ti år og har etablert seg som en tydelig stemme i fiskeri-Norge.

Pelagisk Forening ble stiftet i februar i 2011 som et resultat av at flere fiskebåtredere ønsket å løfte frem viktigheten av mangfold i fiskerinæringen og at det må legges til rette for en differensiert flåte dersom vi skal fortsette med å skape arbeidsplasser og bevare en livskraftig kyst.

Daglig leder Mariann Frantsen sier de nå etter ti år har vist at det var viktig å ha denne visjonen – og holde fast på den.

- Ikke minst i arbeidet med kvotemeldingen har vi vært en sterk og tydelig stemme der vi har fremhevet behovet for mangfoldet i fiskerinæringen og vist fram betydningen av den naturlige ressursrenten.

Solid posisjon

Mariann Frantsen peker også på at Pelagisk Forening nå har blitt en organisasjon som er solid plantet i fiskeri-Norge.

- Vi blir invitert med og lyttet til i alle viktige fora, både i politikken og i næringen.

I tillegg er vi med å fronte og synliggjøre hele fiskerinæringen i ulike sammenhenger som feks under Arendalsuka. Det har vært viktig for foreningen å få vist fram næringen til politikere og byråkrater, som tross alt bestemmer rammevilkårene våre, og ikke minst til folk flest.

Posisjonen som Pelagisk Forening har etablert skal brukes til å fortsette og løfte frem betydningen av fiskerinæringen, for å skape vekst og utvikling.

- Det krever en differensiert og mangfoldig fiskeflåte med spredt eierskap. Slik legger vi til rette for norske arbeidsplasser, ny teknologi og innovasjon langs kysten.

Framover

Pelagisk Forening har nylig også styrket organisasjonen ved å ansette Lena Brungot som seniorrådgiver. Brungot kommer fra stillingen som seniorrådgiver hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Med henne på laget sammen med Ask Økland, som er advokat med lang erfaring fra fiskerirelaterte spørsmål, er vi klare til å ta nye steg for foreningen og arbeide for at fiskerinæringen fortsatt være en sterk og viktig stemme for hele kysten.