Publisert: 22. okt. 2018

​Høyringssvar – ballastvatnforskrifta

Pelagisk Forening er opptatt av at fiskerinæringa skal vera så miljøvennleg som mogeleg. Det er såleis positivet at ein unngår spreiing av framande artar.

Pelagisk Forening konstaterer at forslaget vil bli gjeldande uavhengig av høyringsinstansane sine syn.

Det er positivt at testar skal gjerast av uavhengige instansar.

Elles meiner Pelagisk Forening at endringa ikkje må føra til meir byråkrati, eller fleire eller høgare gebyr.