Publisert: 6. aug. 2020

Pelagisk fagdag 2. sept på Hotel Norge

PELAGISK FAGDAG

Tidspunkt:

2. september 10.00

Sted:

Hotel Norge, Bergen

Tentativ agenda

10.00-10.10

Velkommen

Styreleder Kristian Sandtorv/ Møteleder Arve Myklebust


10.10-10.40

Regjeringens fiskeripolitikk og konsekvenser av kvotemeldingen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen


10.40-12.00

Økonomiske konsekvenser av ustabile kvoteråd

Kan vi få mer stabile kvoteråd?
Geir Huse, Havforskningsinstituttet

Markedsbasert høsting av lodde
John Roald Isaksen, Nofima

Hvilken betydning har variasjonen i kvotene for landsiden?
Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre


12.00-13.00

Lunsj


13.00-15.00

Elektrifisering av havfiskeflåten- miljøgevinst eller symbolgevinst?

Muligheter og begrensninger for maritime batterier

Anders Valland, SINTEF

Tallfesting av miljøeffekten
Fride Vullum-Bruer, SINTEF

Hvordan finansieres de rette miljøtiltak for framtiden i det grønne skiftet?
Peter Øyn, Enova

Debatt om temaet med: Jan Magnus Kleven – Bunker Oil, Renate Nedregård-Klimapartnere Vestland, Anders Valland – SINTEF,
Ola Christian Olsen – Olsen Gruppen. Debatt ledes av Kjersti Sandvik.


15.15-16.15

18.00

Hvordan ivaretas ressurskontrollen?

Jonny Høgset, Kystvakta

Framtidig ressurskontroll

Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet

Middag Hotel Norge

Du kan følge Pelagisk fagdag på denne linken.